SŪTĪJUMU BIRŽAS maksimālā cena, laika logi un teritorijas

Maksimālā cena

5.50€

Piegādes laika logi

09:00 – 12:00
12:00 – 15:00
15:00 – 18:00
18:00 – 22:00

Sūtījumu pieteikšana

līdz 08:00  
līdz
11:00
līdz 14:00
līdz 17:00

Maksimālā cena

7.50€

Piegādes laika logi

09:00 – 12:00
12:00 – 15:00
15:00 – 18:00
18:00 – 22:00

Sūtījumu pieteikšana

līdz 17:00
līdz 08:00  
līdz
11:00
līdz 14:00

 

Maksimālā cena

8.50€

Piegādes laika logi

15:00 – 22:00

Sūtījumu pieteikšana

līdz 14:00
 

Maksimālā cena

20.00€

Piegādes laika logi

15:00 – 22:00

Sūtījumu pieteikšana

līdz 14:00
 

Maksimālā cena

5.50€

Piegādes laika logi

09:00 – 12:00
12:00 – 15:00
15:00 – 18:00
18:00 – 22:00

Sūtījumu pieteikšana

līdz 08:00  
līdz
11:00
līdz 14:00
līdz 17:00

Maksimālā cena

7.50€

Piegādes laika logi

09:00 – 15:00
15:00 – 18:00
18:00 – 22:00

Sūtījumu pieteikšana

līdz 08:00  
līdz 14:00
līdz 17:00

Maksimālā cena

9.50€

Piegādes laika logi

15:00 – 22:00

Sūtījumu pieteikšana

līdz 14:00
 

Maksimālā cena

40.00€

Piegādes laika logi

10:00 – 22:00

Sūtījumu pieteikšana

līdz 9:00
 

PIEGĀDES ZONU KARTE